Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Sportimex Benelux B.V.

Op alle prijsopgaven, transacties, leveringen en diensten hanteren wij de FGHS algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (nummer 40478858) en hier te raadplegen.

 • Bestellingen die op werkdagen vóór 14:00 ontvangen zijn, worden de eerstvolgende werkdag afgeleverd.
 • U ontvangt een verzendbevestiging van zendingen aan u verzonden, tevens ontvangt u de track & trace details waarin u inzage krijgt in de status van uw zending
 • Orders vanaf € 500,00 (Ex btw) worden franco aan u verzonden.
 • Voor orders onder € 500,00 (Ex btw) wordt u een toeslag van € 10,00 berekend.
 • Voor zendingen op vrijdag (aflevering zaterdag) zal een extra toeslag van € 3,00 worden berekend.
 • Voor zendingen op vrijdag (aflevering maandag) zal geen extra toeslag worden berekend.

Leveringsvoorwaarden Sportimex Benelux B.V.

 • Prijzen in de webshop en de prijslijst zijn geldig vanaf 1 april 2020 t/m 31 maart 2021 (eventuele prijswijzigingen voorbehouden).
 • Inkoopprijzen in de Sportimex B2B webshop zijn exclusief btw.
 • Bezwaren en klachten betreft geleverde goederen schriftelijk melden binnen 5 werkdagen (info@sportimex.com).
 • Manco's en beschadigingen van zendingen binnen 48 uur na ontvangst melden.
 • Retourzendingen worden alleen geaccepteerd mits deze franco aan Sportimex Benelux B.V. verzonden zijn.
 • Facturen behoren uiterlijk binnen 30 dagen te worden betaald.
 • Bij onvolledige/niet tijdige betaling vervallen de eventuele kortingen en naleveringskorting.
 • Bij onvolledige/niet tijdige betaling zal over het openstaande saldo 1% rente per maand in rekening gebracht worden, alsook 10% forfaitaire schadevergoeding.

Garantie- en retourvoorwaarden Sportimex Benelux B.V.

 • Sportimex Benelux bv houdt een garantieperiode aan van 1 jaar, onder voorwaarde dat het product door de koper bij een door erkende dealer is gekocht en het product door Sportimex Benelux bv geleverd is.
 • De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop.
 • De garantieperiode geldt nadrukkelijk niet voor sticks, shafts en vervangingsbladen. Op deze producten wordt door Sportimex Benelux bv geen garantie verleend. (advies: vermeld deze voorwaarden aan de koper van deze producten om eventuele latere discussies te voorkomen).
 • Als een defect onder de voorwaarden van de garantiebepaling valt, zal deze vervangen of gerepareerd worden op lasten van Sportimex Benelux bv, met uitzondering van eventuele verzekerings-, handelings-, transport- en incidentele kosten.
 • Indien u een product ter beoordeling wenst terug te sturen naar Sportimex Benelux B.V. wordt er verlangt dat u deze telefonisch aanmeldt alvorens u het product verstuurt.
 • Een kopie van de factuur en de originele kassabon (aankoopnota) dienen samen met het desbetreffende product aan Sportimex Benelux bv te worden overhandigd wanneer aanspraak op garantie wordt gemaakt.
 • In geval van creditering zal het bedrag gelijkwaardig zijn aan het gefactureerde bedrag, uitgezonderd verzendkosten.
 • De garantie heeft alleen betrekking op defecten die voortvloeien na het normale gebruik van de producten en is niet van toepassing op:
  - Onjuist en/of onvoldoende onderhoud
  - Niet toegestane wijzigingen of verkeerd gebruik
  - Slijtage van de producten onder normaal gebruik
  - Gebruik onder omstandigheden die vallen buiten de voor de producten betreffende specificaties.
 • Met uitzondering van de verplichtingen die uitdrukkelijk in deze garantieverklaring zijn vermeld, zal Sportimex Benelux B.V. onder geen beding aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, speciale, of incidentele schade of gevolgschade, ongeacht of die schade is gebaseerd op contract, rechtsgeschil of andere juridische theorie en of Sportimex Benelux bv op de mogelijkheid van dit soort schade is gewezen.
 • Bij niet correcte navolging van gestipuleerde voorwaarden kan Sportimex Benelux B.V. geen garantieverzoek in behandeling nemen.

Sportimex Benelux B.V. is in het bezit van een Dropbox account.
In de de dropbox bevindt zich alle digitale informatie (foto's , video's , catalogi en prijslijsten) die u kunt downloaden voor uw website, facebookpagina, twitteraccount etc.

Voor meer informatie, neem contact op via e-mail: info@sportimex.com of telefonisch: 076-5037444.